Bild: Wihlborgs

2022
Kund och beställare:  Wihlborgs Fastigheter
Status: 2022 – pågår
Arkitekt: Bengt Husritare
Uppdrag: Vi utför samtliga beräkningar som krävs för Miljöbyggnad. Betyg som ska nås är Silver. Genom att vara delaktig i projektering kan vi utreda och komma fram till bra och kostnadseffektiva lösningar där eftersträvat betyg kan garanteras. 

Nästa projekt

sv_SESwedish