Bild: Belleville arkitektkontor

2020-2022
Kund: Trädgårdshus i Malmö
Beställare: Belleville arkitektkontor & Nock massiva trähus
Status: 2020 – pågår
Arkitekt: Belleville arkitektkontor
Uppdrag: I tidigt skede har vi tillsammans med bestöllare och arkitekt beräknat energiprestanda, dagsljus och inneklimat samt stommens kllmatpåverkan. 

Nästa projekt

sv_SESwedish