Dagsljus

Vi beräknar dagsljusfaktor för alla typer av byggnadsprojekt. Beräkningen säkerställer att krav uppfylls från bland annat BBR och miljöcertifieringar.

Beräkning av dagsljusfaktor visar tillgång på dagsljus

 Krav på tillgång till direkt dagsljus grundas i plan- och bygglagens föreskrift om att byggnader inte ska ge upphov till oacceptabla risker för hälsan, och regleras närmare i Boverket byggregler (BBR).

En dagsljusberäkning visar om krav från BBR eller miljöcertifiering uppfylls. Tillgången på dagsljus påverkas av en rad olika faktorer så som planlösning, fönster, byggnadens placering, färger m.m.

Vi använder den senaste digitala tekniken för att utföra simuleringar av dagsljuset inomhus. Vi kan enkelt uppdatera modeller och ge förslag på hur dagsljus kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt.

Solljus

Tillgång till solljus regleras i BBR. Kravet innebär att bostadslägenheter ska utformas så att något rum, eller avskiljbar del av ett rum, i lägenheten får direkt solinstrålning under någon tidpunkt på året. solinstrålningen mäts i timmar som en yta utsätts för direkt solstrålning, men något minimikrav anges inte i lagstiftningen.

Samtliga sovrum, kök, vardagsrum och andra rum i vilka personer vistas regelbundet under längre perioder ska bedömas för byggnadens alla våningsplan. Hygienrum, garage, förråd samt liknande utrymmen omfattas ej av kravet på tillgång till direkt solljus. Vi använder den senaste digitala tekniken för att utföra simuleringar av solljuset.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller har några frågor 

Telefon: +46 765 01 71 45

Mail: info@auramiljo.se

sv_SESwedish