Energi & inneklimat

Högsta tillåtna energianvändning för en byggnad är reglerad i boverkets byggregler. 

Kravställningar kommer dock från flera håll. Exempel är att miljöcertifieringar ställer allt tuffare krav och i andra fall ges investeringsstöd ut med krav på högsta tillåtna energianvändning.

För att uppfylla krav behövs allt oftare energi och inneklimat utvärderas med högre detaljgrad tidigare i byggprojektens projektering för att undvika obehagliga överraskningar.

Vi erbjuder samordning och uppföljning av samtliga energirelaterade aspekter i ett byggnadsprojekts olika faser. Det inkluderar energibalansberäkning, inneklimat, uppföljning av energianvändning samt verifiering av energikrav. 

Inneklimat & solvärmelast

Den viktigaste funktionen för en byggnad är att den uppfyller de krav på komfort som användaren förväntar sig. Det kan exempelvis vara rätt temperaturer inomhus, undvikandet av kallras, bländning och starkt direkt solljus.

Tillfällen då det kan krävas att inneklimatanalyser tas fram är vid miljöcertifieringar exempelvis Svanen eller miljöbyggnad. Men om uppenbar risk föreligger för solvärmelaster eller risk för kallras finns anledning att studera aktuella utrymmen och säkerställa en god inomhusmiljö.

Vi arbetar nära andra konsulter, exempelvis VS för att säkerställa korrekt dimensionerade installationer med avseende på inomhusklimatet för att få en god inomhusmiljö som uppfyller kraven enligt önskade certifieringssystem.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller har några frågor 

Telefon: +46 765 01 71 45

Mail: info@auramiljo.se

sv_SESwedish