Bild: Waterfront Cabins

2021-2022
Kund: Svenska Hem i Bromma
Beställare:  Waterfront Cabins
Status: 2021 – pågår
Arkitekt: AndrénFogelström AB
Uppdrag: Beräkning och optimering av dagsljusförhållande för tillfällig exploatering av studentbostäder i Frihamnen, Göteborg. 

I uppdraget har vi tillsammans med arkitekt funnit lösningar där vi maximerat antal lägenheter med avseende på dagsljus för optimal kvalité på bostäderna. 

Nästa projekt

sv_SESwedish