Klimatdeklaration

Ny lagstiftning kräver att byggherrar att presenterar klimatkalkyl för att erhålla slutbesked.

 

 

Klimatkalyl

Vi erbjuder beräkningar och rapporterar för klimatkalkyl enligt Boverkets kravställningar. Vi gör även tidiga utredningar och i samråd med entreprenör.

Rådgivning

Vi erbjuder konsultation, rådgivning och inspel i projekteringsfasen för att på ett smidigt sätt säkerställa att projektet uppfyller förväntade krav.

Digitala verktyg

Vi arbetar alltid med de senaste verktygen och uppdaterade databaser och kan arbeta direkt med BIM eller andra datamängder för en effektiv hantering.

AURA team

Vi är ett dedikerat och engagerat team som alltid prioriterar ditt projekt och alltid levererar kostnadseffektiva och högkvalitativa analyser.

Vi har ett stort intresse för ämnet och utbildas och utvecklas ständigt. Både inom ämnet i sig, men också inom processer, metoder och arbetssätt.

Allt för att vi ska kunna erbjuda de bästa tjänsterna och säkerställa att alla våra kunder är mycket nöjda med sitt val av miljöprojekteringspartner.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller har några frågor 

Telefon: +46 765 01 71 45

Mail: info@auramiljo.se

sv_SESwedish