Bild: Liljewall Arkitekter

2020-2022
Kund: Byggpartner i dalarna AB
Beställare: ICA Fastigheter
Status: 2020 – pågår
Arkitekt: Liljewall Arkitekter / ICA Fastigheter
Uppdrag: Beräkning och analyser för samtliga beräkningsindikatorer för Miljöbyggnad nivå Guld. 

Nästa projekt

sv_SESwedish