Miljöbyggnad

Vi är certifierade miljöbyggnadssamordnare med lång erfarenhet av arbete med Miljöbyggnad. Vi säkerställer att ert projekt uppfyller ställda krav på ett kostnadseffektivt sätt.

Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering vid nyproduktion och renovering av byggnader. Genom en djupgående kontroll av 15 indikatorer för energianvändning, inomhusmiljö och byggnadsmaterial säkerställer vi med Miljöbyggnad att byggnaden är bra både för oss människor och miljön.

 

Vi är certifierade miljöbyggnadssamordnare och specialiserade på miljöcertifiering i Miljöbyggnad. Vi samordnar hela ert certifieringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv, med målet att skapa långvarig miljömässig, ekonomiska och social hållbarhet med de mest kostnadseffektiva lösningarna för ert projekt i fokus.

Genom vår långa erfarenhet inom miljösamordning från mångsidiga byggprojekt i hela landet har vi insett hur viktigt det är med en tydlig målbild från projektets början.

En certifieringsplan visar vilka delbetyg som behöver uppnås på varje indikator för ett visst slutbetyg vi skräddarsyr certifieringsprocessen för att passa just era behov. Genom att utgå från preliminära analyser av de mer omfattande indikatorerna för energianvändning, tillgång till dagsljus, och termisk komfort kan vi tidigt definiera en certifieringsplan.

Med en stadig grund blir det detaljerade certifierings arbetet målinriktat, så att ni garanterat når er önskade certifieringsnivå på ett kostnadseffektivt sätt. 

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller har några frågor 

Telefon: +46 765 01 71 45

Mail: info@auramiljo.se

sv_SESwedish