Bild: K-fastigheter

2021-2022
Kund & beställare: K-fastigheter
Status: Avslutad
Arkitekt: Karin Pettersson arkitektbyrå
Uppdrag: Beräkning av dagsljusfaktor för centralt bostadsprojekt. För att uppnå krav enligt stadsbyggnadskontoret med hänvisning till BBR, krävdes en del omarbetning där dagsljus kvalitéer kunnat fångats upp och förbättrats. 

Nästa projekt

sv_SESwedish